Actualment, la junta del Centre d’Estudis del Gaià el composen els membres següents:

PRESIDENT

Josep Maria Gavaldà Gotarra

VICEPRESIDENTA

Marina Miquel Vives

SECRETÀRIA

Dolors Saumell Calaf

SOTSSECRETÀRIA

Serra Rabadà Llort

TRESORER

Josep Maria Robert Segarra

VOCALS

Antoni Estela Bernet, Aina Miquel Carbonell, Isidre Pastor Batalla, Domènec Ribes Mateu, Núria Santesmases Rabadà, Oriol Santos Claramunt, Ramon Saumell Calaf, Lluïsa Tell Rosich