POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La política privacitat del Centre d’Estudis del Gaià està presidida pel compliment de la legalitat vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsabilitat i finalitat del tractament

D’acord amb allò establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, s’informa als usuaris que enviïn les seves dades a través d’aquesta Web, de correu electrònic o mitjançant qualsevol altra mitjà, que les seves dades seran tractades pel Centre d’Estudis del Gaià pels fins pels quals varen ser obtingudes i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb tals fins.

Les dades de caràcter personal seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament.

Legitimació

La legitimació del tractament pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o en el compliment d’una obligació legal i/o l’execució d’un contracte.

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recullen i amb les obligacions legals.

Mesures de seguretat

El Centre d’Estudis del Gaià, com a responsable de tractaments de caràcter personal, adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals es troben exposades.

El Centre d’Estudis del Gaià garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades sota el control i les mesures de seguretat anteriorment citades. Amb caràcter general no es comunicaran les dades de caràcter personal a tercers, excepte per obligació legal, entre les quals poden trobar-se les comunicacions a Jutges i Tribunals.

Dret dels interessats

Les persones propietàries de les dades personals que siguin tractades pel Centre d’Estudis del Gaià podran exercir en tot moment davant del responsable del tractament, els drets d’accés a dites dades així com la seva rectificació o supressió; o la limitació del seu tractament; o oposar-se al seu tractament.

Identitat i direcció del responsable del tractament

Dades de contacte per recorre en cas d’apel·lació.

Centre d’Estudis del Gaià

NIF G-43463942

Av. Enric Benet, 6 – 43814 Vila-rodona

Telèfon:  610 20 56 55

Correu electrònic: c.estudisgaia@gmail.com